Dominanta. Szereg rozdzielczy punktowy.

Zadanie

W styczniu 2008 roku zbadano grupę studentów Wydziału Ekonomicznego UG studiujących w Sopocie. Zapytano ich m.in. o liczbę opuszczonych zajęć ze statystyki w semestrze zimowym. Wyniki przedstawia poniższa tabela:

Polecenia:
Podaj wartość i interpretację: dominanty.

Rozwiązanie:

Przyjrzyjmy się tabelce raz jeszcze. Pamiętaj, że wszystkie obliczenia i interpretacje dotyczą cechy zmiennej, którą jest w naszym zadaniu liczba opuszczonych zajęć ze statystyki. Odpowiedzmy sobie na pytanie, ile godzin statystyki studenci opuszczali najczęściej? Jaka liczba nieobecności dominowała?

Dwunastu studentów nie opuściło żadnych zajęć. Jedną godzinę opuściło szesnastu studentów. Już widzisz dominantę? Tak! Dwie godziny jest liczbą nieobecności, która dominuje. Aż 48 studentów opuściło dwie godziny. Czyli 2 jest dominantą.

D = 2

Interpretacja dominanty.

Studenci najczęściej opuszczali dwie godziny zajęć ze statystyki.

lub

Najczęstszą liczbą nieobecności były dwie godziny.

Comments are closed.