Średnia arytmetyczna. Szereg szczegółowy.

Zapraszam do obejrzenia lekcji na YouTube!

Poniżej na przykładzie zostanie omówiony sposób liczenia średniej arytmetycznej w szeregu szczegółowym. Oto treść zadania.

Zadanie

Grupa studentów studiujących w Sopocie w styczniu 2008 roku pisała zaliczenie ze statystyki. Oto oceny z tego zaliczenia:

Polecenie:

Podaj wartość i interpretację: średniej arytmetycznej.

Rozwiązanie:

Moja definicja średniej arytmetycznej jest następująca.

Średnia arytmetyczna działa jak socjalizm. Zabiera tym, co mają najwięcej i daje tym, co mają najmniej, tak, aby wszyscy mieli po równo.

Na szczęście w statystyce nie musimy się zastanawiać czy to dobrze czy źle.

Pytanie brzmi:

Jaka jest średnia ocena z zaliczenia?

Średnią arytmetyczną oznaczamy symbolem

Oto wzór na średnią arytmetyczną:

Sprawdźmy czy mamy wszystkie potrzebne elementy.

to znak sumy. Czyli będziemy coś dodawać.

xi oznacza oceny poszczególnych studentów. Stojący wcześniej znak sumy oznacza, że musimy wszystkie oceny zsumować. Dodajemy do siebie zatem po kolei

Suma wszystkich ocen wynosi 44. Czyli mamy:

n oznacza liczebność zbiorowości. Naszą zbiorowością są badani studenci. Ilu było studentów? Tyle co ocen, czyli 11. Zatem nasza zbiorowość liczy 11 elementów. Czyli:

n = 11

Chyba już mamy wszystkie brakujące elementy. Możemy zatem podstawiać do wzoru.

Czyli średnia arytmetyczna równa się 4. Czas na interpretację.

Interpretacja średniej arytmetycznej.

Średnia ocena z zaliczenia to czwórka.

Comments are closed.